Sejarah Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid ini merupakan masjid tua sepeninggalan di jaman sunan Gunung Jati sebagai tempat pusat penyebaran agama Islam di Cirebon....